16
wrz. 2020
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zawodzie pielęgniarki na rzecz uczestników programu „Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego” wykonywanych w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Szpital św. Ducha

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zawodzie pielęgniarki na rzecz uczestników programu
„Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego” wykonywanych w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Szpital św. Ducha.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Treść Ogłoszenia

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy