13
wrz. 2023
Ogłoszenie o Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  w następujących pakietach:

  • Podstawowa Opieka zdrowotna, ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna w Białej Rawskiej

Termin składania ofert upływa 22 września 2023 roku o godz. 10:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy