12
wrz. 2023
Ogłoszenie o Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich w Poradniach specjalistycznych w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza przez udzielanie porad specjalistycznych w Poradni SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w następujących pakietach:

Poradnie specjalistyczne:
1) Poradnia chirurgiczna – lekarz specjalista chirurgii lub w trakcie specjalizacji
2) Poradnia gruźlicy i chorób płuc- lekarz specjalista chorób płuc II stopnia
3) Poradnia onkologiczna – lekarz specjalista onkologii II stopnia
4) Poradnia ortopedyczna- lekarz specjalista ortopedia i traumatologia narządu ruchu II stopnia lub w trakcie specjalizacji.
5) Poradnia okulistyka dla dzieci- lekarz specjalista okulista II stopnia
6) Pracownia gastro i kolonoskopii- lekarz specjalista z gastroenterologii,.
7) Poradnia Odwykowa / Zapobiegania I Zwalczania Uzależnień – lekarz specjalista psychiatrii.
8) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna lekarz specjalista położnictwa i ginekologii z I lub II stopniem specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
9) Poradnia Medycyny Pracy – lekarz specjalista specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny lotniczej lub higieny pracy;
10) Poradnia Kardiologiczna – lekarz specjalista kardiolog lub lekarz kardiochirurg lub w trakcie specjalizacji
11) Poradnia urologiczna – lekarz specjalista urolog
12) Poradnia okulistyczna – lekarz specjalista okulista

Termin składania ofert upływa w dniu 21 września 2023 roku o godz. 12:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy