Oddział Chorób Wewnętrznych

Ordynator Oddziału – dr n. med. Krzysztof Noweta

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Agnieszka Starczewska

Lekarze asystenci:

– dr Jerzy Michalak, specjalista chorób wewnętrznych
– dr Elżbieta Zielińska, specjalista neurologii
– dr Marian Brodowski, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii


Oddział Chorób Wewnętrznych SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej dysponuje 20 łóżkami i wykonuje specjalistyczne świadczenia medyczne diagnostyczne i lecznicze z zakresu chorób wewnętrznych, w szczególności diagnostykę i leczenie nadciśnienia tętniczego, chorób serca i naczyń, cukrzycy, chorób tarczycy, układu pokarmowego, moczowego, układu ruchu, układowych chorób tkanki łącznej, lekkich i średnich zatruć, podstawowych stanów z zakresu neurologii i hematologii. W ramach oddziału funkcjonuje Pracownia Badań Układu Krążenia, w której wykonywane są badania holterowskie, próby wysiłkowe i echokardiografia. Oddział współpracuje także z nowo wyposażoną Pracownią Endoskopową, która przeprowadza ambulatoryjną i stacjonarną diagnostykę endoskopową oraz zabiegi w zakresie górnej i dolnej części przewodu pokarmowego.

Kontakt:

tel. dyż. piel.: 729059504
tel. gab. lek.: 729059505
tel. sekr.: 729059516