Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Dostawa leków – fortrans”- Wybór Najkorzystnjeszej Oferty
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa leków-fortrans” – znak sprawy: ZP/05/2020 został rozstrzygnięty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 […]

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej uprzejmie
informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa leków-fortrans” – znak sprawy:
ZP/05/2020 został rozstrzygnięty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. cena – 100%,

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?