Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Dostawa leków – fortrans”- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków – fortrans” – znak sprawy: ZP/05/2020 Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo […]

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków – fortrans” – znak sprawy:
ZP/05/2020
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie
ofert na ww postępowanie.

Kwota przeznaczona na realizacje zamówienia: 40 000,00 PLN

Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul.
Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź zaoferowała cenę brutto za realizacje zamówienia: 33 271,56 zł.
Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2022 r.
Termin płatności 60 dni.

 

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?