WAŻNA INFORMACJA!!!

Posted on Posted in Ogłoszenia

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem COVID-19-KORONAWIRUSEM w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego podjęliśmy następujące działania:

Pacjenci zgłaszający się do szpitala:

– ruch pacjentów odbywa się WEJŚCIEM Z PUNKTEM WERYFIKACJI,

– do szpitala zgłaszać się mogą wyłącznie pacjenci BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

– wprowadzony został ZAKAZ ODWIEDZIN osób hospitalizowanych w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, w wyjątkowych przypadkach odwiedziny u pacjentów należy uzgodnić z Kierownikiem/Ordynatorem lub lekarzem dyżurnym oddziału – numery telefonów na stronie internetowej Szpitala. Na oddziale dziecięcym może przebywać jeden opiekun.

Pacjenci zgłaszający się do Poradni specjalistycznych AOS:

– prosimy do niezbędnego minimum ograniczyć ilość wizyt w Poradni,

– wszystkie wizyty prosimy poprzedzić KONTAKTEM TELEFONICZNYM – 729-059-525,

Pacjenci zgłaszający się do POZ:

– do niezbędnego minimum prosimy ograniczyć ilość wizyt w POZ,

– pacjenci POZ (zdeklarowani w przychodni rejonowej na ul. Niepodległości 8) mogą korzystać także z TELEPORAD pod nr telefonu (46) 814-20-65,

– w przypadku wystawienia RECEPT, SKIEROWAŃ również prosimy o kontakt telefoniczny (46) 814-20-65.