12
grudzień 2023
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci  w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem.

Termin składania ofert upływa 19.12.2023 r.  do godz. 12:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Formularz ofertowy

Umowa projekt