30
październik 2023
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań TK i RTG za pomocą teleradiologii dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci
wykonywania opisu badań TK i RTG za pomocą teleradiologii dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Szacunkowa liczba badań w okresie trwania umowy wynosi:
badanie RTG (pilne) – 3000 szt.
badanie RTG (planowe) – 500 szt.
badanie TK (pilne) – 2000 szt.
badanie TK (onkologiczne) – 250 szt.,
Badanie TK (planowe) – 1000 szt.

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2023 r. o godz. 12:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia danych

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytanie 1

Konkurs – Zawiadomienie z otwarcia ofert

Proszę zapoznać się z wynikami otwarcia ofert. Wszystkim firmom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Zawiadomienie