30
Sie 2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w SPZOZ Rawa Mazowiecka Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – Konkursy ofert 2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich i położniczych) dla pacjentów Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej oraz do obsługi aparatury RTG i TK.

Materiały konkursowe są udostępnione na stronie internetowej szpitala: szpitalrawa.pl, oraz w budynku administracji Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14 w godz. 7.25 -15.00, informacje telefoniczne pod numerem telefonu: +48 572-707-179.

Termin składania ofert w formie pisemnej to 7 września 2018 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert to 7 września godz. 12.00

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 12 września 2018 roku.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Treść Ogłoszenia
SWKO_poprawione
Regulamin Konkursu
Formularz
Wzor_Umowy