2
2 lt., 2024
[Rozstrzygnięty] Ogłoszenie o Konkursie na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Oferty w formie pisemnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2024 r. do godz. 12:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin

SWKO

Formularz cenowy – NOWY

Formularz ofertowy

Projekt umowy – NOWA

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi 1

Pytania i Odpowiedzi 2

Pytania i Odpowiedzi 3

Pytania i Odpowiedzi 4

Konkurs – Zmiana terminu otwarcia ofert

Został zmieniony termin otwarcia ofert. Szczegóły nowych terminów znajdą Państwo w pliku poniżej.

Zmiana terminu otwarcia ofert

Konkurs – Otwarcie Ofert

Proszę zapoznać się z wynikami otwarcia ofert. Wszystkim firmom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu Konkursu