11
wrz. 2023
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie opieki lekarskiej i dyżurów lekarskich na oddziałach szpitalnych w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na oddziale/poradni SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w następujących pakietach:

1. Leczenie Szpitalne – opieka lekarska:

1) Oddział Pediatryczny- lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub neonatologii
2) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – lekarz specjalista chorób płuc
3) Oddział Chirurgiczny – lekarz specjalista chirurgii lub w trakcie specjalizacji
4) Oddział Ginekologiczno- Położniczo- Noworodkowy – lekarz specjalista położnictwa i ginekologii z I lub II stopniem specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
5) Odział wewnętrzny – lekarz specjalista chorób wewnętrznych/ lekarz specjalista chorób płuc
6) Oddział Chirurgii Jednego Dnia Okulistyka – lekarz specjalista okulista
7) Oddział Chirurgii Jednego Dnia Ortopedia – lekarz specjalista ortopeda
8) Oddział Chirurgii Jednego Dnia Urologia – lekarz specjalista urolog

2. Leczenie Szpitalne – dyżury lekarskie:

1) Oddział Pediatryczny- lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub neonatologii
2) Odział wewnętrzny oraz Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – dyżur łączony
3) Oddział Ginekologiczno- Położniczo- Noworodkowy – lekarz specjalista położnictwa i ginekologii z I lub II stopniem specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
4) Oddział Chirurgiczny – lekarz specjalista chirurgii lub w trakcie specjalizacji
5) NPL– lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu
6) Dział Anestezjologii – lekarz specjalista anestezjologia i intensywna terapia
7) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – lekarz specjalista anestezjologia i intensywna terapia

Termin składania ofert upływa 20 września 2023 roku o godz. 10:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy