Prawa Pacjenta

Posted on Posted in Karta Praw Pacjenta, Strefa pacjenta

Karta Praw Pacjenta Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Zapewniamy Państwu prawo do:  Poszanowania godności osobistej niezależnie od wieku, narodowości, płci, orientacji seksualnej, czy wyznawanej religii i światopoglądu Rzetelnej informacji o stanie zdrowia. Pełnej informacji na temat diagnostyki, leczenia i przepisanych leków oraz możliwych następstwach zastosowanych metod. Troskliwej opieki ze strony personelu Szpitala. Opieki medycznej […]