„W zdrowym ciele zdrowy duch!” (RPLD.10.03.02-10-A011/19)
Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne i poprawa stanu zdrowia przez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę trybu życia u 280 uczestników projektu w wieku aktywności zawodowej - 30 – 65 lat, ze stwierdzoną  otyłością i nadwagą, zamieszkujących województwo łódzkie – powiat opoczyński, rawski, tomaszowski, skierniewicki i miasto powiatowe Skierniewice.
„W zdrowym ciele zdrowy duch!” (RPLD.10.03.02-10-A011/19)

Kwota dofinansowania:

608 634,43 PLN

Okres realizacji:

01.06.2020 – 31.05.2023

Cel projektu:

Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne i poprawa stanu zdrowia przez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę trybu życia u 280 uczestników projektu w wieku aktywności zawodowej – 30 – 65 lat, ze stwierdzoną  otyłością i nadwagą, zamieszkujących województwo łódzkie – powiat opoczyński, rawski, tomaszowski, skierniewicki i miasto powiatowe Skierniewice.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 280 osób, które spełniają następujące kryteria formalne

 • mieszkańcy województwa łódzkiego: powiat rawski, opoczyński, tomaszowski, skierniewicki i miasto powiatowe Skierniewice
 • Wiek: 30 – 65 lat
 • Aktywność zawodowa ( rozumiana zgodnie z metodologią BEAL GUS)
 • Wskaźnik masy ciała BMI (Body mass index): ≥25 kg /m2 – ≤ 39,9 kg/mlub obwód talii: kobiety >80 cm, mężczyźni > 94 cm
 • Pozytywna opinia lekarza pierwszego kontaktu (np. lekarza POZ) dotycząca udziału osoby w projekcie
 • Wyniki obligatoryjnych badań wykonanych przez pacjenta na potrzeby wstępnej kwalifikacji wykonane max. 1 miesiąc przed wizytą u lekarza lub zlecone na etapie kwalifikacji
 • Zakwalifikowanie do udziału w projekcie wymaga uzyskania pisemnej zgody uczestnika

Realizator będzie stosować preferencje w pierwszeństwie dostępu oraz kryteria dodatkowe:

 • dla osób w wieku 50 lat i więcej
 • osoby zamieszkujące w miejscowościach poniżej 20 tys. Mieszkańców, w szczególności na obszarach wiejskich (DEGURBA 3) lub w miastach średnich, w tym tracących funkcje społeczno – gospodarcze
 • dla osób z otyłością i skrajną otyłością (BMI 30 kg/m2 – 39,9 kg/m2 )
 • niepełnosprawność:

– stopień lekki

– stopień umiarkowany

– stopień znaczny

(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wg Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie/ inny dokument o którym mowa w Ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego)

Zakres wsparcia:

 

 • Wydarzenia o charakterze informacyjnym o zdrowym trybie życia
 • Wizyta kwalifikująca u dietetyka – 1 porada
 • Wizyty u dietetyka: ustalenie planu diety i aktywności fizycznej, wsparcie i instruktarz dietetyczny – 11 porad
 • Zajęcia grupowe z psychologiem: wsparcie psychologiczne dla uczestników  – 3 spotkania
 • Konsultacje indywidualne z psychologiem: wsparcie psychologiczne w zakresie utrzymania diety i zmiany nawyków żywieniowych – 2 spotkania
 • Zajęcia ruchowe – 8 spotkań ( we własnym zakresie – zwrot kosztów do 60 zł)
 • Badania na zakończenie ( zwrot kosztów do 50 zł)
 • Wizyta lekarska na zakończenie

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

PORADNIK

Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy kanał w serwisie YouTube, na którym mogą Państwo zobaczyć ćwiczenia pomocne w realizacji Programu. Link poniżej.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Projekt UE – Ogłoszenia

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi ogłoszeniami.

Opis ogłoszenia

Projekt UE – Dokumenty

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Regulamin Rekrutacji
Informacja o Projekcie
Informacja Lekarska
Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Formularz danych

Oświadczenie do zwrotu kosztów za badania

Oświadczenie o nie ubieganie się o refundację kosztów

Harmonogram

Karta aktywności fizycznej

Harmonogram

Harmonogram spotkań świadomościowych

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?