Zaproszenie do składania ofert dot. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/04/2020

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Termin składania i otwarcia ofert: Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200Rawa Mazowieckaw terminie najpóźniej do 09.06.2020r. do godz. 11.00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.06.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibieZamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w RawieMazowieckiej, Budynek […]

Przetarg nieograniczony: „Dostawa leków”

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2020 Data publikacji: 2020-01-20 Aktualizacja (2020-01-24): Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RawieMazowieckiej informuje że w postępowaniu dotyczącym wyżywienia pacjentówSzpitala w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania iZamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień Aktualizacja (2020-01-27): Aktualizacja (2020-01-30): […]

Zaproszenie do złożenia oferty

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, tel. +48 729-059-534, e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl, www.szpitalrawa.pl zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi udzielenia kredytu konsolidacyjnego na spłatę zaciągniętych pożyczek/kredytów. OgłoszeniePliki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi udzielenia pożyczki w formie limitu finansowego w rachunku bankowym ZaproszenieZałącznik nr 1 Aktualizacja (2019-10-08):Zmiana terminuZałącznik nr 1 Aktualizacja (2019-10-11):Wybór najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony: “Wyżywienie pacjentów szpitala”

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Wyżywienie pacjentów szpitala” znak sprawy: ZP/06/2019. Data publikacji: 26.08.2019 Pliki do pobrania : Ogłoszenie SIWZ Aktualizacja (2019-09-02):Pytania i odpowiedziZmiana terminu Aktualizacja (2019-09-06):Informacja z otwarcia ofert Aktualizacja (2019-09-13):Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego” – znak sprawy: ZP/05/2019 (aktualizacja 2019-07-09)

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego” – znak sprawy: ZP/05/2019. Załączniki: OgłoszenieSIWZ Aktualizacja (2019-06-25): OdpowiedziZmiana terminu Aktualizacja (2019-07-01): Otwarcie ofert Aktualizacja (2019-07-09): Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony: “Wyżywienie pacjentów szpitala” – unieważniony

Posted on Posted in Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Wyżywienie pacjentów szpitala” znak sprawy: ZP/04/2019. Data publikacji: 27.05.2019 Pliki do pobrania :OgłoszenieSIWZ Aktualizacja (2019-06-04):Pytania i odpowiedziZałącznik nr 5 – wzór umowyZmiana terminu Aktualizacja (2019-06-05):Pytania i odpowiedzi Aktualizacja (2019-06-07):Informacja z otwarcia ofert Aktualizacja (2019-06-14): Unieważnienie

Przetarg nieograniczony – Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: “Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/03/2019 Data zamieszczenia 25.02.2019 Pliki do pobrania: Ogłoszenie SIWZ Aktualizacja (2019-02-27): Dane teleadresowe SIWZ zmiana Aktualizacja (2019-03-02): Pytania i odpowiedzi Aktualizacja (2019-03-04): Pytania i odpowiedzi Zmiana Aktualizacja (2019-03-05): Pytania i odpowiedzi Aktualizacja […]

Przetarg nieograniczony: „Dostawa leków – postępowanie uzupełniające”, znak sprawy ZP/02/2019

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków – postępowanie uzupełniające”, znak sprawy ZP/02/2019. Pliki do pobrania: Ogłoszenie SIWZ Aktualizacja (2019-02-14): Pytania i odpowiedzi SIWZ – uzupełnienie Zadanie nr 3 Aktualizacja (2019-02-19): Pytania i odpowiedzi Zadanie Nr 3 -zmiana Aktualizacja (2019-02-22): Zmiana terminu Aktualizacja (2019-02-26): Zmiana terminu […]