Zaproszenie do składania ofert dot. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/04/2020

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Termin składania i otwarcia ofert: Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200Rawa Mazowieckaw terminie najpóźniej do 09.06.2020r. do godz. 11.00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.06.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibieZamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w RawieMazowieckiej, Budynek […]

WAŻNA INFORMACJA!!!

Posted on Posted in Ogłoszenia

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem COVID-19-KORONAWIRUSEM w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego podjęliśmy następujące działania: Pacjenci zgłaszający się do szpitala: – ruch pacjentów odbywa się WEJŚCIEM Z PUNKTEM WERYFIKACJI, – do szpitala zgłaszać się mogą wyłącznie pacjenci BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH – wprowadzony został ZAKAZ ODWIEDZIN osób hospitalizowanych w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, […]

Koronawirus

Posted on Posted in Ogłoszenia

Koronawirus z Chin dostał się do ludzkiego organizmu po raz pierwszy prawdopodobnie w wyniku spożycia nieświeżych owoców morza z lokalnego targu w chińskim mieście Wuhan. Niewiele później naukowcy donieśli, że wirus rozprzestrzenia się z człowieka na człowieka. Powoduje niewydolność oddechową, która może prowadzić do śmierci. Na lotniskach na całym świecie mają miejsce zwiększone kontrole pasażerów […]

BIAŁA NIEDZIELA

Posted on Posted in Ogłoszenia

8 MARCA „BIAŁA NIEDZIELA” W SPZOZ IM. ŚW. DUCHA Bezpłatne i bez skierowań: konsultacje lekarzy kilku specjalności, badania diagnostyczne m.in. USG i cytologia, a także porady dietetyczne. To niektóre z elementów „Białej Niedzieli” – akcji, którą 8 marca organizuje SPZOZ  w Rawie Mazowieckiej dla wszystkich chętnych mieszkańców powiatu rawskiego.  „Biała Niedziela” w szpitalu odbywać się będzie po raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni. Tego […]

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH” – znak sprawy: ZP/02/2020 – unieważniony

Posted on Posted in Konkurs ofert 2019, Ogłoszenia

Aktualizacja (2020-02-21): ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERTOferty należy składać do dnia 26.02.2020r do godz. 10.00 w siedzibiezamawiającego, budynek administracji, sekretariat, ul. Warszawska 14,96-200 Rawa Mazowiecka.ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERTPubliczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2020r o godzinie10.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, sekretariat, ul.Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka. Aktualizacja (2020-02-22): Aktualizacja (2020-02-26): Aktualizacja (2020-03-01):

Przetarg nieograniczony: „Dostawa leków”

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2020 Data publikacji: 2020-01-20 Aktualizacja (2020-01-24): Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RawieMazowieckiej informuje że w postępowaniu dotyczącym wyżywienia pacjentówSzpitala w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania iZamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień Aktualizacja (2020-01-27): Aktualizacja (2020-01-30): […]

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz pielęgniarek oddziałowych

Posted on Posted in Konkurs ofert 2019, Ogłoszenia, Praca

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko: – Naczelnej Pielęgniarki– Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć i Oddziału Chorób Wewnętrznych – Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego– Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Bloku Operacyjnego – Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc– […]

Zaproszenie do złożenia oferty

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, tel. +48 729-059-534, e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl, www.szpitalrawa.pl zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi udzielenia kredytu konsolidacyjnego na spłatę zaciągniętych pożyczek/kredytów. OgłoszeniePliki