„CUŚ dobrego!” (RPLD.09.02.01-10-A014/19 )
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego 105 miejsc świadczenia usług dla 223 osób. Usługi społeczne będą realizowane w formie: usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Regnów, Gminy Biała Rawska i Miasta Rawa Mazowiecka, specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenta rodziny dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, oraz prowadzenia domu dziennego pobytu, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i osób z ich otoczenia z terenu powiatu rawskiego.
„CUŚ dobrego!” (RPLD.09.02.01-10-A014/19 )

Kwota dofinansowania:

11.090.726,51 zł

Okres realizacji:

01.07.2020 r. – 30.06.2023 r

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego 105 miejsc świadczenia usług dla 223 osób. 

Usługi społeczne będą realizowane w formie: usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Regnów, Gminy Biała Rawska i Miasta Rawa Mazowiecka, specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenta rodziny dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, oraz prowadzenia domu dziennego pobytu, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i osób z ich otoczenia z terenu powiatu rawskiego.

Usługi zdrowotne będą realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w formie sprawowania opieki długoterminowej i organizacji teleopieki dla mieszkańców powiatu rawskiego.

Dofinansowanie ze środków UE dla SP ZOZ na realizację teleopieki i długoterminowej opieki wynosi: 3.118 723,96 PLN, a całkowita wartość tych zadań wynosi: 3.283 723,96 PLN

W ramach projektu planuje się zorganizowanie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej w domu dla 20 osób, które są niesamodzielne i ich stan zdrowia zostanie oceniony przez lekarza na od 40 do 60 punktów w skali Bhartel.

Projekt obejmuje wsparcie dla 200 osób niesamodzielnych w formie teleopieki świadczonej przy użyciu opasek monitorujących parametry życiowe i sygnalizujących stan zagrożenia zdrowia i życia do personelu medycznego sprawującego dyżur w centrum teleopieki.

   

  Biuro projektu:

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – Szpital św. Ducha, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, Koordynator projektu: Magdalena Karnowska: e-mail: ue@szpitalrawa.pl tel. 729 059 508 lub Sekretariat tel. 729 059 534, e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl

  RODO – Uczestnicy

  Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

  Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

  Projekt UE – Ogłoszenia

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi ogłoszeniami.

  Informacja ogólna

  Rekrutacja

  Projekt UE – Dokumenty

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi plikami.

  Ulotka o projekcie

  Dane uczestnika projektu (PEFS)

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  Formularz zgłoszeniowy

  Oświadczenie uczestnika

  Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

  Aktualny harmonogram

  Na Skróty
  Poradnie
  Specialistyczne

  Oddziały
  Szpitalne

  Medycyna Pracy
  Cennik
  Diagnostyka Obrazowa
  Diagnostyka Laboratoryjna
  Dla Pacjenta
  Aktualności
  Dlaczego właśnie my?