„Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego (RPLD.10.03.03-10-C002/19)
Zwiększenie o 100 % dostępności do badań w zakresie wykrywalności raka jelita grubego i w konsekwencji utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej dla 1000 mieszkańców województwa łódzkiego – powiatu skierniewickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, którzy wezmą udział w nieodpłatnych badaniach kolonoskopowych w okresie czerwiec 2020 – maj 2022.
„Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego (RPLD.10.03.03-10-C002/19)

 

Kwota dofinansowania:

1 164 072,00 PLN

Okres realizacji:

01.06.2020 – 31.05.2023

Cel projektu:

Zwiększenie o 100 % dostępności do badań w zakresie wykrywalności raka jelita grubego i w konsekwencji utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej dla 1000 mieszkańców województwa łódzkiego – powiatu skierniewickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, którzy wezmą udział w nieodpłatnych badaniach kolonoskopowych w okresie czerwiec 2020 – maj 2022.
Cel szczegółowy: Wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 1000 osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osób powyżej 50 roku życia, kwalifikujących się do objęcia programami profilaktycznymi, zamieszkujących województwo łódzkie – powiat opoczyński, skierniewicki i tomaszowski, które spełniają następujące kryteria formalne:

  • Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego.
  • Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
  • Osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W projekcie dopuszczalne jest finansowanie tylko pierwszego badania w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
  • Osoby w wieku 25-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Kryteria wykluczające udział w badaniu (kryteria wyłączenia):

  • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
  • kolonoskopia w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i POZ lub samodzielnie zgłaszają się do SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej i złożą ankietę kwalifikującą do przeprowadzenia badań. Badania kolonoskopowe oraz znieczulenie jest nieodpłatne. Zapisy realizowane są telefonicznie pod numerem 729 059 508, e-mailowo: ue@szpitalrawa.pl lub osobiście w biurze projektu w SP ZOZ Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14.

Biuro projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – Szpital św. Ducha, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, Koordynator projektu: Magdalena Karnowska: e-mail: ue@szpitalrawa.pl tel. 729 059 508 lub Sekretariat tel. 729 059 534, e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl

RODO – Uczestnicy

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Projekt UE – Ogłoszenia

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi ogłoszeniami.

Informacja ogólna
Ulotka o projekcie

Projekt UE – Dokumenty

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Ankieta
Zwrot za opiekę
Zwrot za dojazd

Formularz danych

Projekt UE – Inne pliki

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pozostałymi plikami przedstawiającymi postępy realizowanego Projektu UE

Regulamin rekrutacji

Ankieta przed badaniem Programu Badań Przesiewowych

Przygotowanie do badania kolonoskopii

Harmonogram

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?