„Zdrowy promyk. Projekt dla wdrożenia Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”. (RPLD.10.03.02-10-0004/20).
„Zdrowy promyk. Projekt dla wdrożenia Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”. (RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/20). Wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału w świadczeniach dermatologicznych w tym zakresie 850 mieszkańców woj. łódzkiego w terminie czerwiec 2021r.- maj 2023r. poprzez realizację zaplanowanego w ramach projektu kompleksowego wsparcia wdrażającego program profilaktyki nowotworów skóry.
„Zdrowy promyk. Projekt dla wdrożenia Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”. (RPLD.10.03.02-10-0004/20).

 

Kwota dofinansowania:

526 975,31 zł

Okres realizacji:

01.06.2021- 31.05.2023

Cel projektu:

Wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału w świadczeniach dermatologicznych w tym zakresie 850 mieszkańców woj. Łódzkiego w terminie czerwiec 2021r.- maj 2023r. poprzez realizację zaplanowanego w ramach projektu kompleksowego wsparcia wdrażającego program profilaktyki nowotworów skóry.

Cel szczegółowy: Wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 850 osób, które spełniają następujące kryteria formalne:

 • Osoby 40- 64 lata zamieszkujące województwo łódzkie, które stwierdzą potrzebę badania skóry
 • Osoby 18- 39 lat zamieszkujące województwo łódzkie, mogą wziąć udział w projekcie po przeprowadzeniu badania kwalifikującego przez lekarza POZ, w przypadku dużej liczby znamion, występowania czynników ryzyka(m.in. nowotwory skóry u bliskich krewnych, jasna karnacja, rude włosy, niebieskie lub zielone oczy i inne).

Programem nie mogą zostać objęte osoby, które:

 • Mają już zdiagnozowany nowotwór skóry
 • Uczestniczą w „Programie ABCDE samokontroli znamion- ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry”
 • Uczestniczyły w projekcie pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim” realizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • W ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do programu, skorzystały z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym/wideodermatoskopowym całego ciała w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ

Zakres wsparcia:

 • Kampania świadomościowa;
 • Edukacja kadr medycznych oraz branży beauty i rehabilitantów;
 • Warsztaty edukacyjne;
 • Badania lekarskie w POZ;
 • Konsultacja dermatologiczna wraz z badaniem dermatoskopowym.

Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarza POZ lub samodzielnie zgłaszają się do SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej i złożą ankietę kwalifikującą do przeprowadzenia badań dermatoskopowych/ wideodermatoskopowych oraz Kartę ryzyka. Wszystkie badania realizowane w projekcie są bezpłatne.

Zapisy realizowane są telefonicznie pod numerem 729 059 508, e-mailowo: ue@szpitalrawa.pl, projekty@szpitalrawa.pl lub osobiście w biurze projektu SP ZOZ Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14.

Biuro projektu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej- Szpital św. Ducha, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka;

Koordynator projektu: Magdalena Karnowska, e-mail: ue@szpitalrawa.pl tel: 729 059 508 lub Sekretariat tel. 729 059 534, e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Projekt UE – Ogłoszenia

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi ogłoszeniami.

Ankieta kwalifikująca do badań

Formularz danych

HARMONOGRAM

Karta ryzyka

Regulamin rekrutacji

Edukacja kadr / szkolenia

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi plikami.

Regulamin

Ankieta kwalifikująca na szkolenie

Szkolenie 26.03

Szkolenie 27.03

Szkolenie 25-26.06

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?