17
Sty 2019
UNIEWAŻNIONY – Przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług wykonywania badań laboratoryjnych dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/01/2019

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, tel. 46 892
17 02; +48 729-059-53 agulska@szpitalrawa.pl, www.szpitalrawa.pl ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług wykonywania badań laboratoryjnych dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – znak sprawy:
ZP/01/2019.

 

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy jak i osoby prywatne biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Wyniki Przetargu – Unieważnienie

Zgodnie z decyzją Szpitala przetarg ten został unieważniony.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z nami za pomocą email lub telefonicznie.