20
Maj 2020
[UNIEWAŻNIENIE-2020-06-02]Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej , znak sprawy ZP/03/2020

Pobierz treść wiadomości

Załączniki

Firmy zainteresowane proszone są o pobranie i zapoznanie się z załącznikiem do ogłoszenia.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy jak i osoby prywatne biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Otwarcie Ofert

Proszę pobrać komentarze placówki do pytań zadanych przez oferentów poprzez kliknięcie w poniższy przycisk

Unieważnienie Przetargu

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z nami za pomocą email lub telefonicznie.